1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00928 | 7.5m x 17.1m

Mã sản phẩm: NPD-00928 Kích thước: 7.5m x 17.1m Gói bản vẽ: BỘ TRỌN GÓI (A+B+C) Giá: 500.000 VND
Danh mục BỘ TRỌN GÓI (A+B+C)
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Phối cảnh 3D ngoại thất chất lượng cao 03 .jpg
02 Mặt bằng bố trí các tầng 04 .pdf
03 Mặt bằng kích thước các tầng 04 .pdf
04 Mặt Đứng, Mặt Bên 06 .pdf
05 Mặt Cắt 02 .pdf
06 Ghi chú chung phần kết cấu 01 .pdf
07 Mặt bằng bố trí móng -Hd lựa chọn kích thước móng 01 .pdf
08 Mặt bằng bố trí móng đá- chi tiết móng đá 01 .pdf
09 Mặt bằng bố trí dầm Tầng móng-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm móng, bố trí dầm móng 01 .pdf
10 Mặt bằng bố trí cột tầng 1, tầng 2- Chi tiết cột Tầng 1, tầng 2 01 .pdf
11 Mặt bằng bố trí dầm tầng 1, tầng 2- Hd lựa chọn tính toán dầm 01 .pdf
12 Mặt bằng bố trí thép sàn tầng 1, tầng 2 01 .pdf
13 Mặt bằng bố trí cửa 03 .pdf
14 Chi tiết cửa 09 .pdf
15 Ghi chú chung phần điện nước 01 .pdf
16 Mặt bằng bố trí điện 02 .pdf
17 Mặt bằng bố trí điện tầng tum 01 .pdf
18 Mặt bằng bố trí bể phốt 01 .pdf
19 Chi tiết bể phốt 01 .pdf
20 Sơ đồ cấp thoát nước 04 .pdf
21 Sơ đồ chi tiết cấp thoát nước toàn nhà 01 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook