1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00807 | 6m x 15m

Mã sản phẩm: NPD-00807 Kích thước: 6m x 15m Gói bản vẽ: GÓI B - BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B - BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 pdf
02 Mặt bằng bố trí móng đơn, cấu tạo móng đơn 01 pdf
03 Mặt bằng bố trí móng băng, cấu tạo móng băng 01 pdf
04 Mặt bằng xây móng đá, bố trí dầm móng , cấu tạo móng đá, dầm móng 01 pdf
05 Mặt bằng bố trí cột, dầm, thép sàn + cấu tạo cột, dầm tầng 1, tầng 2, tầng 3 06 pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook