1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

BTV-00224 | 10m x 15.3m

Mã sản phẩm: BTV-00224 Kích thước: 10m x 15.3m Gói bản vẽ: GÓI C - BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI C - BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Mặt bằng bố trí cửa + chi tiết cửa tầng 1, tầng 2, tầng áp mái 07 pdf
02 Mặt bằng bố trí trần tầng 1, tầng 2 02 pdf
03 Bảng ký hiệu điện 01 pdf
04 Mặt bằng bố trí điện tầng 1, tầng 2, tầng áp mái 03 pdf
05 Mặt bằng định vị bể phốt, cấu tạo bể phốt 02 pdf
06 Mặt bằng bố trí thoát nước tầng 1, tầng 2, tầng áp mái 03 pdf
07 Mặt bằng bố trí cấp nước tầng 1, tầng 2, tầng áp mái 03 pdf
08 Sơ đồ cấp nước toàn nhà 01 pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook