1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

BTV-00213 | 16.9m x 14.3m

Mã sản phẩm: BTV-00213 Kích thước: 16.9m x 14.3m Gói bản vẽ: GÓI B - BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B - BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 pdf
02 Mặt bằng định vị tim cột, bố trí móng đơn, cấu tạo móng đơn 03 pdf
03 Mặt bằng xây móng đá, cấu tạo móng đá 01 pdf
04 Mặt bằng bố trí dầm móng , cấu tạo dầm móng 01 pdf
05 Mặt bằng bố trí cột, dầm, thép sàn + cấu tạo cột, dầm tầng 1, tầng 2 05 pdf

Mua gói bản vẽ này

0888.69.1900
Tư vấn trực tuyến Facebook