1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

BTP-00413 | 8m x 19m

Mã sản phẩm: BTP-00413 Kích thước: 8m x 19m Gói bản vẽ: GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 pdf
02 Mặt bằng bố trí móng băng, chi tiết móng băng 01 pdf
03 Mặt bằng bố trí móng đá, chi tiết móng đá 01 pdf
04 Mặt bằng bố trí giằng móng + chi tiết giằng móng 01 pdf
05 Mặt bằng bố trí cột, dầm, thép sàn + chi tiết cột, dầm tầng 1, tầng 2, tầng 3 07 pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook