1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

BTP-00405 | 10m x 17.5m

Mã sản phẩm: BTP-00405 Kích thước: 10m x 17.5m Gói bản vẽ: GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Mặt bằng bố trí cửa 02
02 Chi tiết cửa 07
03 Ghi chú phần điện 01
04 Mặt bằng bố trí điện 01
05 Mặt bằng bố trí bể phốt 01
06 Chi tiết bể phốt 02
07 Mặt bằng cấp thoát nước 04
08 Sơ đồ cấp nước toàn nhà 01

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook