1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

BTP - 00416 | 8.1m x 17.5m

Mã sản phẩm: BTP - 00416 Kích thước: 8.1m x 17.5m Gói bản vẽ: GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 pdf
02 Mặt bằng bố trí móng đơn, cấu tạo móng băng 02 pdf
03 Mặt bằng xây móng đá, bố trí dầm móng + cấu tạo móng đá, dầm móng 01 pdf
04 Mặt bằng bố trí cột, cấu tạo cột, tầng 1,2,3 03 pdf
05 Mặt bằng dầm, thép sàn , tầng 1,2,3 04 pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook