1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

BTV - 00199 | 10.5m x 15m

Mã sản phẩm: BTV - 00199 Kích thước: 10.5m x 15m Gói bản vẽ: GÓI B - BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B - BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 pdf
02 Mặt bằng định vị tim cột 01 pdf
03 Mặt bằng bố trí móng băng, chi tiết móng băng 02 pdf
04 Mặt bằng xây móng đá, cấu tạo móng đá 01 pdf
05 Mặt bằng bố trí cột , dầm, thép sàn + cấu tạo cột, dầm tầng 1 04 pdf
06 Mặt bằng bố trí cột , dầm, thép sàn + cấu tạo cột, dầm tầng 2 03 pdf
07 Mặt bằng bố trí cột , dầm, thép sàn , dầm tầng tum 03 pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook