1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00920 | 7m x 19m

Mã sản phẩm: NPD-00920 Kích thước: 7m x 19m Gói bản vẽ: GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Mặt bằng bố trí cửa 03 .pdf
02 Chi tiết cửa 05 .pdf
03 Ghi chú phần điện 01 .pdf
04 Mặt bằng bố trí điện 03 .pdf
05 Mặt bằng bố trí bể phốt 01 .pdf
06 Chi tiết bể phốt 01 .pdf
07 Mặt bằng cấp, thoát nước 06 .pdf
08 Sơ đồ cấp nước toàn nhà 01 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook