1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00920 | 7m x 19m

Mã sản phẩm: NPD-00920 Kích thước: 7m x 19m Gói bản vẽ: GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 .pdf
02 Mặt bằng bố trí móng- chi tiết móng 01 .pdf
03 Mặt bằng xây móng đá, chi tiết móng đá 01 .pdf
04 Mặt bằng bố trí dầm móng-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm móng 01 .pdf
05 Mặt bằng bố trí cột- Chi tiết cột 01 .pdf
06 Mặt bằng bố trí dầm- Chi tiết dầm 01 .pdf
07 Thép sàn 02 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook