1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00910 | 7m x 16m

Mã sản phẩm: NPD-00910 Kích thước: 7m x 16m Gói bản vẽ: GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú phần điện 01 .pdf
02 Mặt bằng bố trí điện 03 .pdf
03 Mặt bằng định vị bể phốt 01 .pdf
04 Chi tiết bể phốt 01 .pdf
05 Mặt bằng cấp thoát nước 04 .pdf
06 Sơ đồ cấp thoát nước toàn nhà 01 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook