1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00910 | 7m x 16m

Mã sản phẩm: NPD-00910 Kích thước: 7m x 16m Gói bản vẽ: GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 .pdf
02 Mặt bằng bố trí móng đơn- Chi tiết móng đơn 01 .pdf
03 Mặt bằng bố trí dầm móng, móng đơn- chi tiết dầm móng, móng đá 01 .pdf
04 Mặt bằng bố trí cột tầng 1,2- Chi tiết cột Tầng 1,2 01 .pdf
05 Mặt bằng bố trí dầm Tầng 1,2-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm Tầng 1,2- bố trí dầm Tầng 1,2 01 .pdf
06 Mặt bằng bố trí sàn tầng 1,2,3 03 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook