1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00905 | 6.7m x 13.75m

Mã sản phẩm: NPD-00905 Kích thước: 6.7m x 13.75m Gói bản vẽ: GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Bảng ký hiệu chung phần điện 01 .pdf
02 Mặt bằng bố trí điện tầng 1 01 .pdf
03 Mặt bằng bố trí điện tầng 2 01 .pdf
04 Mặt bằng bố trí điện tầng tum 01 .pdf
05 Mặt bằng bố trí cửa tầng 1 01 .pdf
06 Mặt bằng bố trí cửa tầng 2 01 .pdf
07 Mặt bằng bố trí cửa tầng 3 01 .pdf
08 Chi Tiết cửa 08 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook