1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00905 | 6.7m x 13.75m

Mã sản phẩm: NPD-00905 Kích thước: 6.7m x 13.75m Gói bản vẽ: GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI B- BẢN VẼ KẾT CẤU
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Ghi chú chung phần kết cấu 01 .pdf
02 Mặt bằng định vị tim cột 01 .pdf
03 Mặt bằng bố trí móng đơn 01 .pdf
04 Chi tiết móng đơn 01 .pdf
05 Mặt bằng xây móng đá- chi tiết xây móng đá 01 .pdf
06 Mặt bằng bố trí dầm móng-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm móng 01 .pdf
07 Mặt bằng bố trí cột tầng 1- Chi tiết cột Tầng 1 01 .pdf
08 Mặt bằng bố trí dầm T1-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm T1 01 .pdf
09 Thép sàn Tầng 1 02 .pdf
10 Mặt bằng bố trí cột tầng 2- Chi tiết cột Tầng 2 01 .pdf
11 Mặt bằng bố trí dầm T2-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm T2 01 .pdf
12 Thép sàn Tầng 2 02 .pdf
13 Mặt bằng bố trí cột , dầm tầng 3- Chi tiết cột, dầm Tầng 3 01 .pdf
14 Thép sàn Tầng 3 01 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook