1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00904 | 7.5m x 16.45m

Mã sản phẩm: NPD-00904 Kích thước: 7.5m x 16.45m Gói bản vẽ: GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC Giá: 200.000 VND
Danh mục GÓI C- BẢN VẼ ĐIỆN NƯỚC
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Mặt bằng bố trí cửa tầng 1 01 .pdf
02 Mặt bằng bố trí cửa tầng 2 01 .pdf
03 Chi tiết cửa 06 .pdf
04 Bảng ký hiệu chung phần điện 01 .pdf
05 Mặt bằng bố trí điện tầng 1 01 .pdf
06 Mặt bằng bố trí điện tầng 2 01 .pdf
07 Mặt bằng định vị bể phốt 01 .pdf
08 Chi tiết bể phốt 01 .pdf
09 Sơ đồ cấp thoát nước 04 .pdf
10 Sơ đồ chi tiết cấp thoát nước toàn nhà 01 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook