1

Lựa chọn mẫu nhà

2

Chọn gói bản vẽ

3

Nhập thông tin khách hàng

4

Chọn hình thức thanh toán

5

Nhận bản vẽ

NPD-00900 | 7m x 19m

Mã sản phẩm: NPD-00900 Kích thước: 7m x 19m Gói bản vẽ: BỘ TRỌN GÓI (A+B+C) Giá: 500.000 VND
Danh mục BỘ TRỌN GÓI (A+B+C)
STT Tên bản vẽ Số lượng Kiểu file
01 Phối cảnh 3D ngoại thất chất lượng cao 01 .jpg
02 Mặt bằng bố trí tầng 1 01 .pdf
03 Mặt bằng kích thước tầng 1 01 .pdf
04 Mặt bằng bố trí tầng 2 01 .pdf
05 Mặt bằng kích thước tầng 2 01 .pdf
06 Mặt bằng mái 01 .pdf
07 Mặt đứng, mặt bên 04 .pdf
08 Mặt cắt dọc và ngang nhà 02 .pdf
09 Mặt bằng trần 02 .pdf
10 Ghi chú chung phần kết cấu 01 .pdf
11 Mặt bằng định vị tim cột 01 .pdf
12 Mặt bằng bố trí móng- chi tiết móng 02 .pdf
13 Mặt bằng bố trí móng đá- chi tiết móng đá 01 .pdf
14 Mặt bằng bố trí dầm móng-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm móng 01 .pdf
15 Mặt bằng bố trí cột tầng 1- Chi tiết cột Tầng 1 01 .pdf
16 Mặt bằng bố trí dầm Tầng 1-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm Tầng 1, bố trí dầm Tầng 1 01 .pdf
17 Thép sàn tầng 1 02 .pdf
18 Mặt bằng bố trí cột tầng 2- Chi tiết cột Tầng 2 01 .pdf
19 Mặt bằng bố trí dầm Tầng 2-hướng dẫn lựa chọn kích thước dầm Tầng 2, bố trí dầm Tầng 2 01 .pdf
20 Thép sàn Tầng 2 02 .pdf
21 Bảng thống kê phần cửa 01 .pdf
22 Mặt bằng bố trí cửa tầng 1 01 .pdf
23 Mặt bằng bố trí cửa tầng 2 01 .pdf
24 Chi tiết cửa 07 .pdf
25 Bảng ký hiệu chung phần điện 01 .pdf
26 Mặt bằng bố trí điện tầng 1 01 .pdf
27 Mặt bằng bố trí điện tầng 2 01 .pdf
28 Mặt bằng định vị bể phốt 01 .pdf
29 Chi tiết bể phốt 01 .pdf
30 Sơ đồ cấp thoát nước 04 .pdf
31 Sơ đồ chi tiết cấp thoát nước toàn nhà 01 .pdf

Mua gói bản vẽ này

Tư vấn trực tuyến Facebook